Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaForestMan ForestMan

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
3884 d14d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
6997 7ebf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianieobecnosc nieobecnosc
8029 0418 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaresort resort
8095 9db2 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen
9859 7248 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSenyia Senyia
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viaSenyia Senyia
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaSenyia Senyia
2936 28e6 500
fot. Lindsay Dewald
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaSenyia Senyia
9812 bee9
Reposted frombearded bearded viaSenyia Senyia

Ludzie czasem charakterem niszczą to co zbudowali sercem...

Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vianieobecnosc nieobecnosc
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaForestMan ForestMan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl