Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0293 08b2
9134 0a90 500
9112 da7c
Reposted bybadbloodmalewredneblondjendrzej7
8711 d004
1831 9419
Reposted fromreylin reylin viaallsystemsgreen allsystemsgreen
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise
9443 ac72
Reposted bylongfishhashnailini
8959 e183
Reposted byhash hash
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viaSenyia Senyia
8396 8219
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaSenyia Senyia

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viaSenyia Senyia
4286 4fee
Reposted frompersempre persempre viaintroweirds introweirds
8596 e279
Reposted bygretsii gretsii
7621 3218
Reposted bySenyiahashWinterwarezuswistakamyleenitroventletha0Soulwoodbrzasknerozumemietta-worldoversensitiveDevastonerrRemulanershillenyaasylopathSeekDantemacounkaktuaugustuscool-carlosPorannyTigerleletha0shitsurisweetnothinggalexandersmith8805dualistycznienieprzytomnyponurykosiarzmother-of-inventionBenitawagreenka2000allsystemsgreenjanuschytrus
7197 473c
Reposted bySenyiadimercitdragonchaserBrainytuulihaukkaSeekDanteHypothermiaatramentovvajustonebulletmatussshitsurismoke11Picki91niekoniecznieomnieppieguskaaschwarzerwolfgdziejestolachangecolouroxygeniummother-of-inventionkaskonsarazationallsystemsgreen
6594 3ed1
Reposted bysonoflunaSenyiacorazblizejpseudooptymistkadraiakrainakredekohhhifyouleavestrzepydzonyBabsonbalucalvadostoolongzasiafuckyallpelnaradoscilois-laneaimiakkaskonLusia
1717 af0e
Reposted byIkusiaMrautome
1499 27ae
Reposted bysecalecornutuumhashalicemeowelusivesunakotwiggylawBadylrajskalittlewhiteliesAnna-HexeBucefalstonerrbluntrider
7816 4e0c 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl