Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4712 74dc 500
Reposted fromteijakool teijakool
Reposted fromgruetze gruetze viapassingbird passingbird
Reposted fromFlau Flau viaSenyia Senyia
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaSenyia Senyia
8489 4bcc
Reposted fromnyaako nyaako viapassingbird passingbird
1194 0289
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaForestMan ForestMan
Reposted fromFlau Flau viaForestMan ForestMan
Nie ma czegoś takiego jak związek idealny. Nawet jeśli jesteście ze sobą odkąd pamięcią sięgasz zawsze będą pojawiały się problemy, różnice zdań, małe kłótnie i spory. Żeby wszystko jednak przetrwało najważniejsza jest szczerość. Nie da się cały czas zamiatać wszystkiego pod dywan i liczyć, że problemy same znikną.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Można powiedzieć „Kocham Cię” na milion sposobów. Np.: „zapnij pasy”, „załóż szalik, jest zimno”, „musisz odpocząć”.
http://www.oczamimezczyzny.pl/codziennie-mezczyzna/
Reposted bypremierowoinconsistency
Technika pustego krzesła- jest jednym z najpopularniejszych narzędzi terapii Gestalt, zakładającej, że człowiek musi zamknąć wszystkie konflikty oraz niezakończone sprawy z przeszłości, żeby móc zdrowo i normalnie funkcjonować i nie powielać  błędów z zaszłości. Polega ona na rozmowie z osobą lub emocją, której obecność pacjent sobie imaginuje, a której symbolem jest puste krzesło. Terapia ma na celu życie w sposób świadomy, w bliskich relacjach z innymi i przeżywając swoje emocje.
Reposted fromhatemyself hatemyself viagdziejestola gdziejestola
7292 ee8c 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
6324 7ea8
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Każdemu z nas ktoś został przeznaczony. Ktoś, kto nie pasowałby do nikogo innego.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viaSenyia Senyia
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSenyia Senyia
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
9928 7ba4 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl