Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9025 eaae 500
Reposted fromnenya nenya viaOnlyGreen OnlyGreen
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve vianieobecnosc nieobecnosc
3003 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSenyia Senyia
Reposted fromtgs tgs viawonderfulnature wonderfulnature
3146 71ad 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaSenyia Senyia
Cliffs of Moher, Ireland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaSenyia Senyia
To nie jest do końca tak, że wolę jesień od lata. Ja po prostu preferuję wieczory. Latem nadchodzą późno i szybko uciekają, a jesienią trwają i trwają. Właściwie cała jesień jest jednym długim wieczorem. Miękkim i nieco wilgotnym. Jak wełniany szal w ulubionym odcieniu po deszczu.
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaSenyia Senyia
Reposted fromFlau Flau viaOnlyGreen OnlyGreen
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromFlau Flau viaForestMan ForestMan
5681 fb1f 500
Reposted fromidiod idiod viaForestMan ForestMan

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme vianieobecnosc nieobecnosc
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viakotfica kotfica
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viakotfica kotfica
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl